سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنه :9:00 -13:00
88750650
Tellephone
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
پاور سرور اچ پی HP 725-WATT Hot-Plug
توضیحات آگهیپاور اورجینال اچ پی با پارت نامبر 406413-001
9.500.000 ریال
پاور سرور اچ پی HP 1200W 12V Hot Plug AC
توضیحات آگهیپاور اورجینال اچ پی با پارت نامبر 437572-B21
12.000.000 ریال
پاور سرور اچ پی HP 460W Common Slot Gold
توضیحات آگهیهارد اورجینال با پارت نامبر 503296-B21
4.500.000 ریال
پاور سرور اچ پی HP 700W power supply
توضیحات آگهیپاور سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 399542-B21
9.500.000 ریال
پاور سرور اچ پی HPE 800W Flex Slot Platinum
توضیحات آگهیپاور سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 720479-B21
45.000.000 ریال
پاور سرور اچ پی HP 1200W Common Slot
توضیحات آگهیپاور سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 578322-B21
12.500.000 ریال
پاور سرور اچ پی HP 750W Common Slot High
توضیحات آگهیهارد اورجینال اچ پی با پارت نامبر 512327-B21
5.500.000 ریال
پاور سرور اچ پی HP 750W Common Slot Platinum
توضیحات آگهیپاور سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 739254-B21
6.500.000 ریال
پاور سرور اچ پی HP ML350 500W Power Supply
توضیحات آگهیپاور سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 292237-001
8.500.000 ریال
پاور سرور اچ پی HP 460W Common Slot Platinum
توضیحات آگهیپاور اورجینال اچ پی 656362-B21
5.000.000 ریال
bottom-logo.png
تخصص ما مشاوره ، طراحی، اجرا و فروش
محصولات شرکت میباشد.
myhpe.ir;jarco.ir
خیابان صابونچی-ایازی-پلاک19
88750650

Search