سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنه :9:00 -13:00
88750650
Tellephone
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
رم سرور اچ پی HP 16GB PC3-12800R
توضیحات آگهیرم اورجینال اچ پی بدون پک Refer با پارت نامبر 672631-B21
11.500.000 ریال
رم سرور اچ پی HP 16GB DDR4-2133
توضیحات آگهیرم اورجینال اچ پی بدون پک Refer با پارت نامبر 726719-B21
19.500.000 ریال
رم سرور اچ پی HPE 32GB DDR4-2666
توضیحات آگهیرم اورجینال اچ پی بدون پک با پارت نامبر 815100-B21
57.000.000 ریال
رم سرور اچ پی HP 32GB DDR4-2133
توضیحات آگهیرم اورجینال اچ پی بدون پک با پارت نامبر 728629-B21
بابت قیمت تماس بگیرید
رم سرور اچ پی HPE 16GB DDR4-2133
توضیحات آگهیاورجینال با پارت نامبر 805671-B21
بابت قیمت تماس بگیرید
رم سرور اچ پی HP 8GB PC3L-12800E
توضیحات آگهیاورجینال با پک با پارت نامبر 713979-B21
15.000.000 ریال
رم سرور اچ پی HP 16GB PC3L-12800R
توضیحات آگهیاورجینال بدون پک با پارت نامبر 713985-B21
11.500.000 ریال
رم سرور اچ پی HP 4GB  PC3-10600
توضیحات آگهیاورجینال بدون پک با پارت نامبر 500658-B21
3.200.000 ریال
رم سرور اچ پی HP 16GB PC2-5300
توضیحات آگهیاورجینال با پک با پارت نامبر 413015-B21
بابت قیمت تماس بگیرید
رم سرور اچ پی HP 8GB PC3L-10600
توضیحات آگهیاورجینال بدون پک با پارت نامبر 647897-B21
5.500.000 ریال
bottom-logo.png
تخصص ما مشاوره ، طراحی، اجرا و فروش
محصولات شرکت میباشد.
myhpe.ir;jarco.ir
خیابان صابونچی-ایازی-پلاک19
88750650

Search