سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنه :9:00 -13:00
88750650
Tellephone
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-L
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینالLayer2 | PoE| 24Port | Stackable| 10G Uplink
تماس جهت استعلام قیمت روز
سوئیچ سیسکو  WS-C3850-48P-E
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3| POE |48Ports | 4SFP Ports | Stackable | 10G Uplink
تماس جهت استعلام قیمت روز
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-E
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3 |POE | 48Ports | 4SFP Ports | Stackable | 10G Uplink | Refurbished
تماس جهت استعلام قیمت روز
سوئیچ سیسکو WS-C2960G-24TC-L
توضیحات آگهیسوئیج 24 پورت سیسکو اورجینال و Refurbished
17.400.000 ریال
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TS-LL
توضیحات آگهیشرایط : Layer 2 | 24 Ports | 2 SFP Ports | 1G Uplink اورجینال
72.500.000 ریال
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TD-L
توضیحات آگهیشرایط : Layer 2| 24 Ports | Stackable | 10G Uplink اورجینال
166.500.000 ریال
سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-24TD-I
توضیحات آگهیشرایط : Layer 3 | 24 Ports | Stackable |10G Uplink اورجینال | Refurbished
279.000.000 ریال
سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TT-L
توضیحات آگهیشرایط : Layer 2 |48 Ports| 1G Uplink اورجینال | Refurbished
14.300.000 ریال
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TS-L
توضیحات آگهیشرایط : Layer 2 |48 Ports |4 SFP Ports |Stackable |1G Uplink اورجینال | Refurbished
34.900.000 ریال
سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TT-L
توضیحات آگهیشرایط : Layer 2| 24 Ports| 1G Uplink اورجینال | Refurbished
10.000.000 ریال
bottom-logo.png
تخصص ما مشاوره ، طراحی، اجرا و فروش
محصولات شرکت میباشد.
myhpe.ir;jarco.ir
خیابان صابونچی-ایازی-پلاک19
88750650

Search