مشکل بازسازی در زمانیکه درایو جدید جایگزین می‌شود.

در زمان جایگزینی درایو جایگزین، درایو Fail می‌شود و بازسازی کامل نمی‌شود:

راه کار اول :

در زمانی که از درایو یدکی برای بازسازی می خواهد استفاده کند تا قبل از اینکه بازسازی کامل شود در همان Disk group  (مثلاً اگر RAID10 باشند) این بازسازی با Fail مواجه خواهد شد یا اگر RAID6 باشد در همان زمان بازسازی اگر بیشتر از یک درایو خراب شود بازسازی دچار مشکل خواهد شد.

اقدامات لازم :

 1. آخرین درایو Fail شده را مجدد در بیاورید و نصب کنید
 2. اگر مجدد بازسازی کامل نشد، Logهای مربوطه را برای پشتیبانی شرکت ارسال کنید

راه کار دوم :

مثلاٌ در RAID6 درایو یدکی استفاده شده و بازسازی هم شروع شده است ولی این بازسازی قبل از کامل شدن Stop می‌شود

اقدامات لازم :

 1. اگر درایو جایگزین مشکل دارد، با یکی دیگر جایگزین نمائید
 2. اگر بیشتر از یک درایو همزمان Fail شده باشند، قبل از اینکه بازسازی به اتمام برسد، آخرین درایو جایگزین را یکبار در بیاورید و مجدد نصب نمائید اگر مشکل حل نشد، Logهای مربوطه را برای بخش پشتیبانی شرکت ارسال نمائید.

قبل از اینکه عمل بازسازی Disk Group توسط درایو جدید کامل شود دیسک درایو دیگری هم خراب شود چه عملیاتی باید انجام دهید

عملیات لازم :

 1. آخرین درایو Fail شده را که جایگزین کرده‌اید مجدد در بیاورید و نصب کنید
 2. اگر بازسازی Disk Group باز هم دچار مشکل شد، لاگ‌های مربوطه را برای شرکت ارسال نمائید.

صورت مسأله : بعد از اینکه درایو خراب شده را با درایو جدید جایگزین گردید، شناسائی نمی‌شود؟

راه کار اول : درایو جایگزین شده خراب است.

 1. اگر اسلات خالی دیگری در دسترس می‌باشد، درایو را در آن اسلات نصب کنید، اگر در آنجا درایو نصب شده تشخیص داده شد، از طریق CLI یا SMU آن را به عنوان Global Spare تنظیم نمائید.
 2. اگر در اسلات جایگزین هم درایو شناسائی نشد یعنی درایو جایگزین هم خراب می‌باشد و درایو جدید دیگری باید نصب شود

راه کار دوم : اسلات درایو خراب است.

 اگر درایو جایگزین شده هم در همان اسلات شناسائی نشد آن اسلات خراب می‌باشد و بایستی Enclosure Chassis را تعویض نمائید.

دلایل : درایو Spare ناسازگار می‌باشد.

اقدامات: هر درایو خراب را با درایو سالم بصورت دستی جایگزین کنید که شروع کند به عمل بازسازی با یکی از روش‌های ذیل:

 • تعدادی درایو دیگر بعنوان Global Spare جدید اضافه کنید
 • قبل از تعیین کردن این درایوها بعنوان Spare گزینه Dynamic Spare Capability را فعال نمائید.

نکته : عمل بازسازی Disk Group بسته به نوع RAID، اندازه، سرعت دیسک، اولویت و سایر پردازش‌های در حال اجرا برروی سیستم ذخیره‌ساز می‌تواند ساعت‌ها یا روزها زمان‌بر باشد تا کامل شود. جهت جلوگیری از عمل بازسازی فقط می‌توانید Disk Group را پاک نمائید و انجام این عمل باعث از بین رفتن اطلاعات خواهد شد.

یک یا تعدادی از درایوها در Disk Group خراب شده است.

نکته: درایو جایگزین بایستی سازگار باشد. درایوها باید از یک نوع باشند (SSD یا SAS HDD یا NLSAS HDD) و از لحاظ سایز و ظرفیت بزرگتر یا مساویی سایر دیسک‌ها در همان Disk Group باشند.

راهکاریک : زمانی که درایو خراب شد ویژگی Dynamic Spare هم فعال بود و سایز مناسب دیسک جهت Spare بوت استفاده شده باشند.

اقدام : بعد از اینکه عمل بازسازی در Disk Group کامل شد درایو سالم را جایگزین درایو خراب نمائید.

راهکار دو : زمانی که درایو خراب شد و ویژگی Dynamic Spare هم فعال بود ولی درایو ناسازگار بعنوان Spare در دسترس بود.

اقدامات :

 1. در صورتی‌که Spare سازگار فراهم نمایید بصورت اتوماتیک می‌تواند با دیسک جدید شروع به بازسازی Disk Group نماید.
 2. بعد از اینکه عمل بازسازی تمام شد، دیسک معیوب را جایگزین نمایید.

راهکارسه : زمانی که درایو خراب شد و قابلیت Dynamic Spare هم غیرفعال بود و همچنین درایو Global Spare ناسازگار در دسترس بود.

اقدامات :

 1. درایو سازگار تهیه نمائید.
 2. جهت تعریف و اضافه کردن Global Spare از CLI یا SMU استفاده کنید
 3. بعد از اینکه بازسازی کامل شد، درایو خراب را جایگزین کنید (با درایو سالم)

راهکار چهار:

 • RAID1 یا RAID5 : دو یا تعداد بیشتری درایو در Disk Group خراب شود
 • RAID6 : سه یا تعداد بیشتری درایو در Disk Group خراب شود
 • RAID10 : دو یا تعداد بیشتری درایو در یک Disk Group خراب شود.

هر کدام از شرایط فوق باعث از دسترس خارج شدن Disk Group خواهد شد.

اقدامات :

 1. با درآوردن و جازدن آخرین درایو خراب شده تلاس کنید جهت بازگردانی اطلاعات از دست رفته
 2. اگر انجام این کار باعث حل مشکل نشد، لاگ‌های مربوطه را برای بخش پشتیبانی شرکت بفرستید

علائم : یک یا تعداد بیشتری از درایوها در یک انکلوژر بر چسب LEFTOVR خورده‌اند.

راهکار اول :

علت: خطای MEDIUM  یا SMART یا PROTOCOL و یا I/O TIMEOUT  برای یک یا تعدادی درایو اتفاق افتاده است.

اقدامات :

 • اگر همه دیسک‌های گروه آنلاین هستند، تعویض دیسک درایو یکی از راه کارهای حل مشکل خواهد بود
 • اگر دیسک گروه خاصی آفلاین است، لاگ‌های مرتبط را برای شرکت ارسال نمائید.

راهکار دوم :

علت:

 • کابل بندی درست انجام نشده است.
 • دستگاه برق ندارد و یا منبع برق خراب شده است.
 • یک سایت در دیتاسنتر دچار مشکل شده است.

اقدامات:

 1. مشکل احتمالی کابل بندی، برق و یا سایت را حل نمائید.
 2. اگر همه دیسک گروه‌ها آنلاین هستند، Metadata درایو مورد نظر را پاک کنید و آن را به عنوان قطعه یدک (Spare) جهت بازسازی دیسک گروه استفاده کنید.
 3. اگر مطمئن نیستید کدام عکس العمل یا اقدام برای حل مسأله مناسب می‌باشد لاگ‌های مربوطه را برای شرکت ارسال نمائید.

راهکار سوم :

اقدامات: اگر این دیسک درایو عضوی از یک دیسک گروه در دستگاه دیگری بوده است و هم اکنون آن دیسک گروه در آن سیستم دیگر وجود ندارد و باعث شده دیسک گروه شما دچار خطای FTOLشود، Metadata درایو را پاک کنید (در صورتی که این دیسک برای آرایه‌ای دیگر مورد نیاز نباشد)

علائم : درایو مورد نظر غیرفعال یا خاموش می‌باشد و خطا و وضعیت UID با رنگ‌های نارنجی و یا آبی رنگ را به عنوان یک خرابی روشن کرده است.

راهکار اول :

علت : یک خطا، خرابی و یا خطای بحرانی برای درایو مورد نظر اتفاق افتاده است.

اقدامات :

 1. Event Logها را جهت پیدا کردن اطلاعات مرتبط با خطا مرور کنید
 2. درایو خراب را در آورید و بجای آن دیسک سالم نصب کنید
 3. اگر مطمئن نیستید چه اقدامی باید انجام دهید با شرکت تماس بگیرید

راهکار دوم :

علت : به درایو مربوطه برق نمی‌رسد و یا آفلاین می‌باشد.

اقدامات :

 1. بررسی کنید دیسک درایو کامل جا خورده باشد و در جای خودش چفت شده باشد
 2. بررسی نمائید انکلوژر مربوطه روشن شده باشد

راهکار سوم :

علت : خطاهای متعدد در حالات زیر می‌تواند برای درایو اتفاق بیفتد:

 1. یک خطای سخت افزاری
 2. درخواست کد غیر مجاز جهت ارتباط با درایو که از آن پشتیبانی نمی کند
 3. یک خطای Media
 4. یک خطای SMART

اقدامات :

 1. اگر همه Volumeها و دیسک گروه‌ها آنلاین و در دسترس می‌باشند درایو مورد نظر را تعویض نمائید.
 2. اگر درایو مورد نظر برچسب Leftover و یا Failed خورده است ریکاوری اطلاعات مورد نیاز می‌باشد و لاگ‌های مربوطه را برای شرکت ارسال نمائید.

راهکار چهارم :

علت: کنترلر RAID قادر به شناسایی درایو نمی‌باشد.

اقدامات :

 1. درایو را مجدد نصب کنید (دربیاورید و مجدد جا بزنید)
 2. اگر همه Volumeها و دیسک گروه‌ها آنلاین و در دسترس می‌باشند، درایو را تعویض نمائید.
 3. اگر ریکاوری اطلاعات و دیتا مورد نیاز می‌باشد، لاگ‌های مربوطه را برای شرکت ارسال نمائید

راهکار پنجم :

علت : درایو شرکت کننده در حالت RAID6  پیغام خطا می‌دهد.

اقدامات : درایو را تعویض نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

کد امنیتی :