سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنه :9:00 -13:00
88750650
Tellephone
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
سوئیچ سیسکو  WS-C3850-48P-E
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3| POE |48Ports | 4SFP Ports | Stackable | 10G Uplink
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-E
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3 |POE | 48Ports | 4SFP Ports | Stackable | 10G Uplink | Refurbished
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو  WS-C3850-24P-E
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3 | POE |24 Ports |4SFP Ports |Stackable |10G Uplink
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو  WS-C3850-24S-S
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3 |24Ports | 24SFP Ports | 10G Uplink
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48T-L
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer2 | 48Port | 4SFP |10G Uplink | Stackable
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48T-E
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3| 48Ports |4SFP Ports |Stackable| 10G Uplink
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو  WS-C3850-24S-E
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3 |24Ports |24SFP Ports | 10G Uplink
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48T-S
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3| 48Ports | 4SFP Ports | Stackable | 10G Uplink
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو WS-C3850-12S-E
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3 | POE |12Ports | 12SFP Ports |10G Uplink
بابت قیمت تماس بگیرید
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-S
توضیحات آگهیشرایط : Brand New Sealed اورجینال Layer 3| 24Ports |4SFP Ports |Stackable |10G Uplink
225.000.000 ریال
bottom-logo.png
تخصص ما مشاوره ، طراحی، اجرا و فروش
محصولات شرکت میباشد.
myhpe.ir;jarco.ir
خیابان صابونچی-ایازی-پلاک19
88750650

Search